Inleiding

Moskou is een ingewikkelde stad. Een stad als een verwarrend drama met een donkere en absurdistische intrige. Als een schouwspel vol verrassingen. De stad en het leven dat haar vult zijn nauw met elkaar verbonden.

Gebouwen uit verschillende periodes staan vaak chaotisch naast elkaar, net alsof ze uitdrukkelijk de onsamenhangendheid - en niet zozeer de samenhang - van verschillende tijdperken willen onderstrepen.

Bovenstaande woorden werden ooit geschreven door de Russische vertaler Dmitri Silvestrov. En ze geven heel goed weer waarom De meester en Margarita zich alleen dààr kan afspelen.

Boelgakovs grote talent is dat hij zijn indrukken en teleurstellingen weet om te zetten in satire. Hij werkt tijdens de repressie in de jaren dertig in het geheim aan De meester en Margarita. Het wordt een verheerlijking van de vrijheid en een prachtig liefdesverhaal, maar ook een boek waarin hij wraak neemt op de sovjetliteratoren die hem dwarszaten. Geen wonder dus dat veel personages, plaatsen en huizen slechts ogenschijnlijk fictief zijn. Soms is het makkelijk om te achterhalen waarover Boelgakov het heeft, soms is het iets moeilijker.

In dit gedeelte van de website gaan we op zoek naar de overeenkomsten met echt bestaande plaatsen en gebouwen. In het gedeelte Personages doen we hetzelfde voor de figuren uit het boek.

U kan het menu bovenaan rechts gebruiken om door de stad van de meester te dwalen.

Het Pasjkovhuis
Het Pasjkovhuis