Personages

Boelgakov beschikte over het grote talent om persoonlijke indrukken en teleurstellingen om te zetten in satire. Hij werkte tijdens de repressie in de jaren dertig in het geheim aan De meester en Margarita. Het werd een verheerlijking van de vrijheid en een bijwijlen ontroerend liefdesverhaal, maar ook een boek waarin hij wraak nam op de sovjetliteratoren die hem dwarszaten. Geen wonder dus dat veel personages, plaatsen en situaties slechts ogenschijnlijk fictief zijn. Soms is het gemakkelijk om te achterhalen over wie Boelgakov het heeft, soms is het iets moeilijker.

De roman barst van de interessante, intrigerende, komische, ontroerende, en soms ronduit weerzinwekkende personages.

Veel van de personages uit De meester en Margarita zjn gebaseerd op figuren die in de Sovjetunie een rol speelden in het censureren van literaire werken of in het arresteren van de schrijvers ervan. Maar sommige personages vinden hun prototype in de kennissenkring van Boelgakov zelf, of luisteren gewoon naar namen die verwijzen naar karaktertrekken die de schrijver meestal niet erg apprecieerde.

Klik op menu icoon rechtsboven om meer te lezen over de echte personen die model stonden voor de personages in De meester en Margarita. In de sectie Plaatsen doen we hetzelfde voor de plaatsen en de gebouwen die in de roman een rol spelen.